Nhám xếp.

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa mút mài
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Mũi khoan/mm
Dạng
Độ mịn
SaU Type
Thiết kế
Sự định hình
Màu-dạ nỉ
Phù hợp với