Xử lý da

Da, dưới dạng sản phẩm tự nhiên, là da động vật được làm bền chắc bằng cách thuộc da. Cấu trúc sợi tự nhiên được giữ nguyên càng nhiều càng tốt. Khi xử lý tiếp, sẽ có sự khác biệt giữa mặt có lông và mặt sau.

Khi mài da, bề mặt da (mặt có lông) hoặc mặt sau (mặt thịt) được mài bóng hoặc mài mịn bằng con lăn quay có giấy mài. Mục đích của gia công là mang lại hiệu quả đồng đều cho bề mặt của vật liệu.
Khi mài bề mặt, da sẽ còn lại một lớp lông tơ mỏng. Da sau đó được gọi là da lộn.

Mặt có lông cũng được mài để trở thanh da nhẵn hoặc cấu trúc của nó được bảo quản tốt hơn. Một ví dụ điển hình là da cá sấu.
Từ mặt sau của da, da lộn cũng được tạo ra bằng cách mài, những loại da này còn được gọi là nhung.

Dòng sản phẩm Klingspor bao gồm nhiều lựa chọn chất mài mòn để xử lý da.

Quay lại kiến thức mài