Độ cứng của đĩa mài

Độ cứng của đĩa mài là sức cản mà độ liên kết của đĩa chống lại sự vỡ ra của hạt mài.

Độ cứng liên kết của một đĩa cắt hoặc đĩa mài có thể bị ảnh hưởng và điều chỉnh nhờ nhựa tổng hợp của chính đĩa cũng như bởi chất bổ sung chất trộn. Theo tiêu chuẩn DIN ISO 525, độ cứng liên kết của các đĩa cắt và mài được thể hiện qua các chữ cái trong bảng chữ cái, đánh dấu bổ sung tên gọi của loại đó. Phạm vi đánh dấu là từ “A” (cực kỳ mềm) đến “Z” (cực kỳ khó), tức là liên kết càng cứng, vị trí của chữ cái tương ứng trong bảng chữ cái càng đi gần về cuối.

Nói chung, việc lựa chọn đĩa mài hoặc đĩa cắt tối ưu hóa dành cho từng trường hợp ứng dụng cụ thể, ví dụ như liên kết của vật liệu mài được sử dụng càng mềm bao nhiêu thì vật liệu được xử lý càng cứng bấy nhiêu.

Nếu người sử dụng lựa chọn liên kết quá cứng, hạt mài đã sử dụng và cùn sẽ không bật ra khỏi vật liệu chịu tải trong quá trình xử lý; kết quả là tínhtính ăn mòn của đĩagiảm nhanh. Điều này có thể dẫn đến sự quá nhiệt của cạnh cắt và do đó làm đĩa bị “mờ” và hoàn toàn mất khả năng cắt.

Nếu người sử dụng lựa chọn một liên kết mềm hơn, sẽ tận dụng được Tính ăn mòn cao của dụng cụ mài, vì hạt tươi được sử dụng nhiều lần, dẫn đến thời gian gia công ngắn hơn. Đồng thời, liên kết rất mềm cũng gia tăng khả năng mài mòn của dụng cụ và do đó kéo dài thời gian sử dụng.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài