Kết nối lớp phủ trong sản xuất vật liệu mài

Liên kết lớp phủ là ứng dụng thứ hai của chất kết dính khi sản suất các vật liệu mài trên lớp lót. Nó kế tiếp sau hạt mài cố định mà được cố định trên lớp lót bằng liên kết nền. Nhiệm vụ chính của liên kết lớp phủ - còn được gọi là sơn phủ bổ sung - là neo hạt mài chắc chắn vào liên kết.

Trên tất cả, liên kết này dùng để cung cấp lực hỗ trợ bổ sung chống lại các lực bên ảnh hưởng lên các hạt trong quá trình mài. Một trong hai tác dụng của kết nối này là cho sản phẩm một màu sắc điển hình.
ALoại và số lượng của liên kết lớp phủ có ảnh hưởng quyết định đến hiệu suất mài của vật liệu mài. Klingspor luôn sử dụng một loại hạt nhựa để sản xuất liên kết lớp phủ cho vật liệu mài mà chất dính này có độ bền cao và đặc biệt kết dính hơn nhiều so với các loại chất keo hoặc chất dính tự nhiên khác, do đó tạo ra sự kết dính hạt tốt hơn và tăng hiệu suất mài. Kingspor luôn giám sát việc áp dụng liên kết lớp phủ trong suốt quá trình sản xuất vật liệu mài trên lớp lót bằng phương pháp đo laser và đo trọng lượng liên quan đến quá trình xử lý trên mẫu thử xác định về xác định chính xác đã tuân thủ theo các thông số trong công thức.

Liên kết lớp phủ đóng vai trò quyết định đối với tất cả các vật liệu mài có lớp lót , eđặc biệt tại băng mài nhờ tốc độ cắt và chịu tải cao. Việc bổ sung nguyên liệu vào liên kết lớp phủ giúp có thể cải thiện tính chất của băng mài và tối ưu hóa ứng dụng ví dụ như thêm hoạt chất mài khi Gia công thép không gỉ ở LS 312 JF, CS 411 Y và tương tự.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài