Kiểu lỗ trên vật liệu mài

Mẫu lỗ là sự sắp xếp của các lỗ hút nằm trên các đĩa hoặc dải tương ứng của vật liệu mài có lớp lót.

Khi sử dụng vật liệu mài với các lỗ hút và máy liên kết với thiết bị hút, tuổi thọ của vật liệu mài sẽ tăng đáng kể.

Mẫu lỗ cần thiết cho từng trường hợp luôn phụ thuộc vào máy đã sử dụng. Bảng giá Klingspor phân bổ các mẫu lỗ và loại máy phổ biến nhất

 

Dải

GL 1
115 × 280 mm
10 Lỗ hút ø 10 mm

GL 3
93 × 230 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm

GL 9
93 × 230 mm
8 Absauglöcher ø 10 mm

GL 11
115 × 280 mm
14 Lỗ hút ø 10 mm

GL 13
115 × 280 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm

GL 15
115 × 230 mm
10 Lỗ hút ø 10 mm

GL 17
93 × 180 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm

GL 18
80 × 133 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm

 

Đĩa

GLS 1
ø 150 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm
ở vòng tròn lỗ ø 120 mm
+ 1 Lỗ giữa ø 17 mm

GLS 2
ø 150 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm
ở vòng tròn lỗ ø 65 mm

GLS 3
ø 150 mm
6 Lỗ hút ø 10 mm
ở vòng tròn lỗ ø 80 mm

GLS 4
ø 115 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm
ở vòng tròn lỗ ø 65 mm

GLS 5
ø 125 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm
ở vòng tròn lỗ ø 65 mm

GLS 15
Tam giác ø 96 mm
6 Lỗ hút ø 8 mm
ở vòng tròn lỗ ø 52 mm

GLS 24
98 x 148 mm
7 Lỗ hút ø 10 mm

GLS 27
ø 125 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm
ở vòng tròn lỗ ø 90 mm
+ 1 Lỗ giữa ø 10 mm

GLS 47
ø 150 mm
8 Lỗ hút ø 9 mm
ở vòng tròn lỗ ø 120 mm
6 Lỗ hút ø 9 mm
ở vòng tròn lỗ ø 80 mm
+ 1 Lỗ giữa ø 17 mm

GLS 51
ø 150 mm
8 Lỗ hút ø 10 mm
ở vòng tròn lỗ ø 120 mm
8 Lỗ hút ø 8 mm
ở vòng tròn lỗ ø 65 mm
+ 1 Lỗ giữa ø 10 mm

GLS 52
ø 225 mm
10 Lỗ hút ø 12 mm
ở vòng tròn lỗ ø 105 mm

GLS 74
ø 150 mm
8 Lỗ hút ø 9,5 mm
ở vòng tròn ø 119 mm
16 Lỗ hút ø 6 mm
ở vòng tròn ø 119 mm
8 Lỗ hút ø 7 mm
ở vòng tròn ø 95 mm
8 Lỗ hútø 8,5 mm
ở vòng tròn ø 65 mm
8 Lỗ hút ø 6 mm
ở vòng tròn ø 39 mm
+ 1 Lỗ giữa ø 10 mm

 

Đĩa sợi ép

10 = Lỗ tròn

30 = Lỗ hình sao

Các khuôn đột đặc biệt khác có sẵn theo yêu cầu: Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

 

 

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài