Liệu thép không gỉ có thể bị gỉ?

Dẫn nhập

Khi xem xét thép không gỉ có hàm lượng Cr trên 10,5%, không loại trừ khả năng hình thành gỉ. Thép không rỉ austenit với hàm lượng Cr trên 20% và hàm lượng Ni trên 8% có thể bị gỉ trong trường hợp xử lý và gia công không chính xác, hoặc trong trường hợp có khuyết tật về cấu trúc.

Lớp thụ động

Thép không gỉ, như thép bình thường, phản ứng với oxy và tạo thành một lớp oxit. Tuy nhiên, đối với thép thông thường, oxy phản ứng với các nguyên tử sắt sẵn có và hình thành một bề mặt xốp sinh ra phản ứng. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng “gỉ” hoàn toàn của phôi. Trong thép không gỉ, oxy phản ứng với chất cromat có nống độ tương đối cao có sẵn trong thép. Các nguyên tử crom và oxy tạo thành một lớp ôxít dày đặc ngăn cản phản ứng tiếp tục. Lớp oxit này còn được gọi là một lớp thụ động do quán tính đối với môi trường. Sự hình thành hoặc độ bền của lớp thụ động phụ thuộc chủ yếu vào thành phần hợp kim của thép.

Ăn mòn

Có hai lý do cho sự hình thành gỉ ở thép không gỉ:

  • lớp thụ động không thể hình thành, hoặc
  • lớp thụ động đã bị phá hủy

Việc không tạo thành lớp thụ động chỉ có thể tránh được khi giữ sạch sẽ cao. Các bề mặt xử lý phải luôn được làm sạch từ tất cả các dư lượng.

Các loại ăn mòn được mô tả dưới đây xuất phát từ các lớp thụ động bị hủy sau đó:

Ăn mòn bề mặt mài mòn

Ăn mòn bề mặt mài mòn có nghĩa là một sự loại bỏ đồng đều của bề mặt phôi. Loại ăn mòn này chỉ xảy ra khi axit hoặc kiềm mạnh tác động trên bề mặt phôi. Nếu tỷ lệ loại bỏ hàng năm dưới 0,1 mm, vật liệu được xem là có khả năng chống ăn mòn bề mặt.

Ăn mòn lỗ (Plitting)

Sự ăn mòn lỗ xảy ra khi lớp thụ động bị phá vỡ cục bộ. Chịu trách nhiệm cho việc phá vỡ là các ion clo mà sẽ rút các nguyên tử crom cần thiết để hình thành lớp thụ động từ thép không gỉ với sự có mặt của chất điện phân. Các lỗ kim được hình thành. Sự có mặt của trầm tích, gỉ sét ngoại lai, dư lượng xỉ hoặc lớp sơn ban đầu dẫn đến gia tăng ăn mòn của lỗ.

Ăn mòn liên hạt

Ăn mòn liên hạt có thể xảy ra khi, dưới tác động của nhiệt, cacbua crom sẽ kết tủa tại các biên hạt và hòa tan trong sự có mặt của chất lưu axit. Điều này xảy ra ở nhiệt độ sau:

  • thép austenit 450° - 850°C
  • thép ferrit ở hơn 900°C

Ngày nay, lựa chọn đúng vật liệu không quan trọng đối với hiện tượng ăn mòn liên hạt.

Ăn mòn tiếp xúc

Ăn mòn tiếp xúc xảy ra khi vật liệu kim loại khác nhau tiếp xúc với nhau và được thấm chất điện phân. Vật liệu ít quý hơn sẽ bị ăn mòn và hòa tan thành dung môi. Các loại thép không gỉ là quý so với hầu hết các vật liệu kim loại khác.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài