Các loại hạt của vật liệu mài

Trong các vật liệu mài, thuật ngữ “loại hạt” đề cập đến các loại khoáng chất khác nhau được sử dụng để sản xuất các dụng cụ mài. Vì một phần thực tế của quá trình mài cụ thể là quá trình cắt vật liệu để gia công diễn ra thông qua các khoáng chất, loại hạt được sử dụng có ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi phù hợp và hiệu suất của vật liệu mài.

Tổng quan về các tính chất hạt khác nhau và đặc tính mòn điển hình của các loại hạt phổ biến nhất được thể hiện trong biểu đồ sau đây.

Về nguồn gốc, người ta phân chia hai loại nhóm lớn là loại hạt tự nhiên và hạt tổng hợp. Các loại hạt tự nhiên gồm có đá lửa, granat và gel bôi trơn; tuy nhiên, những loại hạt này hầu như không được sử dụng trong sản xuất vật liệu mài. Thay vào đó, các loại hạt tổng hợp như corundum, corundum zirconium, silicon carbide và ceramic nhôm ôxit thường được sử dụng trong các vật liệu mài hiện đại. Các loại hạt tổng hợp không chỉ có lợi thế đáng kể về độ cứng và độ dai so với các loại hạt tự nhiên; mà cũng mang lại độ đồng đều cao hơn nhờ các tính chất của các loại này và do đó làm cho việc sản xuất và sử dụng vật liệu mài chỉ có thể đáp ứng các ứng dụng công nghiệp theo yêu cầu.
Klingspor cung cấp các dụng cụ mài (đai, cuộn, cung, đĩa, dải, đĩa sợi ép, đĩa cắt và đĩa mài nhựa tổng hợp, đĩa mài mút chùi, bánh mài mút chùi và vật liệu mài liên kết đàn hồi) để có thể sử dụng rộng rãi và thích hợp ứng dụng tối ưu nhất với các loại hạt khác nhau. Bằng cách này, đảm bảo rằng tùy thuộc vào vật liệu, phôi và mục đích ứng dụng, luôn đạt được kết quả mài tối ưu khi lựa chọn đúng loại hạt.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài