Khả năng mài mòn vật liệu

Tính ăn mòn của dụng cụ mài thể hiện công suất cắtcủa , dụng cụ khi cắt hoặc gia công vật liệu cần gia công. Các chỉ số về cường độ tác động của một dụng cụ mài là chỉ số loại bỏ vật liệu trên một đơn vị thời gian hoặc thời gian cần thiết cho mỗi lần cắt.

Tính ăn mòn có thể bị ảnh hưởng trong việc sản xuất dụng cụ mài thông qua chất lượng và các đặc tính của hạt mài cũng như sự liên kết của nó với vật liệu mang. Đối với các đĩa cắt kim cương, Tính ăn mòn của đĩa cũng chịu ảnh hưởng bởi việc phân chia cạnh cắt.

Các dụng cụ mài cường độ mạnh có thời gian gia công ngắn hơn. Tuy nhiên về quy tắc, điều này cũng liên quan đến tuổi thọ của dụng cụ.

Để cung cấp thêm trợ giúp cho người sử dụng trong việc lựa chọn dụng cụ mài thích hợp nhất cho việc sử dụng của họ, các dụng cụ xoay để mài và cắt được phân loại theo tính ăn mòn và tuổi thọ hoạt động bên cạnh việc phân loại thành ba loại hiệu suất Klingspor (Extra, Supra, Special). Nếu người sử dụng coi trọng Tính ăn mòn cao (tức là thời gian cắt ngắn hoặc thời gian mài ngắn) và do đó làm nhanh tiến độ công việc với thời gian gia công thấp, họ có thể lựa chọn các công cụ được chỉ định tương ứng.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài