Mài tấm xơ ép

Các khả năng sử dụng khác nhau

Các yêu cầu chất lượng và lượng sản phẩm cao với áp lực kinh tế gia tăng là những yếu tố chính trong ngành công nghiệp tấm. Các giải pháp hoàn chỉnh của chúng tôi phù hợp cho việc mài hiệu chỉnh cho những phôi gia công sau đây:

  • Tấm vỏ bào/OSB
  • Tấm xơ ép (HDF/MDF)
  • Phôi cán mỏng
  • Vật liệu hỗn hợp
  • Vinyl

 

Và phù hợp với các máy của tất cả nhà sản xuất hàng đầu như IMEAS, Steinemann, Heesemann và hơn nữa.
 

Chất lượng băng đảm bảo chất lượng sản phẩm

Để tránh rách băng, dấu va đập, bóng mờ và vạch dọc, cần có các băng mài chất lượng cao và một hệ thống được điều chỉnh tối ưu. Chúng tôi sử dụng các vật liệu được lựa chọn, như Silic cacbua chất lượng cao cho vật liệu mài công suất cao của chúng tôi. Các băng được thiết kế để sử dụng liên tục mạnh mẽ và đảm bảo chất lượng bề mặt tuyệt vời.

Với các sản phẩm tiên tiến và các giải pháp hoàn chỉnh đã cân nhắc kỹ, chúng tôi hỗ trợ nhiều công ty đáp ứng tất cả yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và tính kinh tế.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài