Máy mài lệch tâm

Các đĩa đệm của “máy mài lệch tâm” kết hợp một dao động lệch tâm với một chuyển động quay vòng tròn. Thông qua chuyển động đơn này, mẫu mài nhìn đẹp hơn mẫu mài của máy mài quỹ đạo.
Máy mài lệch tâm đặc biệt thích hợp cho việc mài trung gian và mài hoàn thiện. Chuyển động đặc biệt của máy giúp không có rãnh sâu trong vật liệu.

Tuy nhiên, với máy mài lệch tâm, tùy theo loại máy và kích thước hạt, có thể đạt được giá trị loại bỏ rất tốt.

Klingspor cung cấp chương trình ổ tựa của các đĩa mài tự dính cho máy mài lệch tâm, ở tất cả các đường kính và hình dạng lỗ tiêu chuẩn. Do đó các đĩa đệm phù hợp, cho các kiểu máy phổ biến nhất của máy mài lệch tâm, sẽ có sẵn trong ba cấp độ cứng .

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài