Máy mài vô tâm

“Máy mài không tâm” sẽ gia công các phôi tròn (ví dụ, thép tròn và ống) được quay xoay vòng trên một hoặc nhiều máy mài (trạm mài). Việc mài trước, giữa và sau của máy mài không tâm được thực hiện ướt.
Các băng mài kết tụ được sử dụng dưới dạng dụng cụ mài (Các băng mài dài hạn).

Do sự hỗ trợ của phôi tại nhiều điểm phôi, không có ứng suất uốn và xoắn cực đại nào xảy ra trên các phôi. Ví dụ, các đường ống mỏng và các đoạn ngắn và dài gần như vô tận có thể được mài không phát sinh trục trặc. Để mài số lượng mét dài của vật liệu gia công với chất lượng bề mặt liên tục cần kết hợp với băng mài dài hạn.
 

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài