Mềm hóa

Thuật ngữ “uốn cong” được hiểu là sự xử lý hoàn thiện cần thiết để sản xuất các cuộn nhám mới trước khi được gia công thêm thành các băng mài, cung mài và đĩa mài, v.v.
Cuộn vật liệu mài được gọi là “vật liệu mài trên lớp lót”, tức là: trên lớp lót linh hoạt từ giấy, vải bông hoặc nhựa trộn, hạt mài được thi công và cố định bằng keo dính (bonding) và được phủ một lớp sơn đặc biệt (sơn phủ hoặc lớp phủ kết cấu). Phụ thuộc vào độ cứng và tính giòn của liên kết lớp phủ,vật liệu mài trực tiếp kết nối với công đoạn sản xuất sẽ giòn và dễ gãy do đó không còn thích hợp để sử dụng.

Trong quá trình uốn cong tiếp theo, vật liệu mài được kéo nhiều lần qua một trục được gọi là trục uốn ở các góc khác nhau. Lớp sơn phủ sau được xác định theo phương pháp hình học, bị vỡ và do đó đạt được tính linh hoạt cần thiết để tiếp tục xử lý và sử dụng vật liệu mài.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài