Mối nối

Để sản xuất một băng mài liên tục từ một cuộn giấy hoặc vải nhám, cả hai đầu của đoạn cuộn cắt theo chiều dài trước phải được nối an toàn và cố định vĩnh viễn. Kết nối đai thường dán ở góc 45° - 80° với hướng chạy của đai để tránh sự chuyển tiếp đột ngột của điểm kết nối.

Tùy thuộc vào lớp lót của vật liệu mài (giấy, vải, nhựa) và ứng dụng (máy, bộ phận tiếp xúc, phôi), các dạng kết nối đai khác nhau được sử dụng tương ứng.

Về cơ bản có hai loại kết nối đai khác nhau:

a) kết nối chồng chéo, trong đó hai đầu được nghiêng về phía đối diện và sau đó được chồng và ép, và

b) kết nối bện, trong đó hai đầu được xếp chồng lên nhau theo góc tù và nối với nhau ở mặt trước hoặc trên mặt sau của đai bằng một màng vải hẹp (thường là gia cường bằng vải).

Trong hai hình thức kết nối này, còn có các biến thể khác nhau cho phép tối ưu hóa dây đai phù hợp với một công việc mài cụ thể. Đối với băng mài Klingspor, các kết nối đai sau đây được sử dụng:

Kết nối chồng chéo

F1 Kết nối chồng chéo tiêu chuẩn

F2 có đỉnh hạt được mài sắc

F5 không có hạt mài và hạt nhựa trong vùng chồng chéo

Kết nối bện

F3G Bện zíc zắc với màng vải ở mặt sau

F4G thẳng góc với hướng chạy của đai với màng vải ở mặt sau

F6G Kết nối bện với màng vải chèn vào mặt hạt; Các hạt và hạt nhựa trong khu vực bện đã được tách bỏ trước đó

F7G Kết nối bện trục với màng vải ở mặt sau

 

Các mối nối đai của băng dạ nỉ

F3W Mối nối đặc biệt cho băng mài dạ nỉ. Mối nối đối đầu có màng vải được bọc bằng keo trên bề mặt

F4W Cắt xiên, mối nối đối đầu, với màng phim được gia cố bằng vải và dán phía trước. Mối nối đặc biệt cho băng giũa dạ nỉ, kiểu sản phẩm NBF 800

Trong phạm vi băng mài, hình thức kết nối đai đóng vai trò rất quan trọng. Đai có kích thước tiêu chuẩn và các đai có thể được đặt hàng trực tiếp từ nhà kho được Kingspor giao hàng theo tiêu chuẩn với kết nối đai phù hợp tốt nhất dành cho loại đai này dựa trên kinh nghiệm của chúngt tôi. Nếu cần, đai Klingspor cũng có thể được sản xuất và phân phối theo đặt hàng, nhưng cũng có các kết nối đai khác phù hợp hơn cho ứng dụng cụ thể.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài