oSa (Tổ chức về An toàn dụng cụ mài e.V.)

Trong nhiều phạm vi ứng dụng, mài và mài đứt yêu cầu tốc độ ngoại biên cực cao của dụng cụ xoay.
Những sản phảm này phải đặc biệt an toàn, để chống chịu được tải trọng nhiệt và tải trọng cơ học.

Nhưng hiện nay trên thế giới chưa có những yêu cầu an toàn bắt buộc đối với dụng cụ mài. Do đó, vào năm 2000 những nhà sản xuất dụng cụ mài có trách nhiệm đến từ nhiều nước Châu Âu đã thành lập ra Tổ chức An toàn về Dụng cụ mài e.V. - oSa và đặt ra một chỉ định rõ ràng cho những sản phẩm chất lượng thấp.

oSa Logo

Trên ký nhãn oSa người dùng sẽ nhận biết được sản phẩm chất lượng này. Đối với nhà sản xuất và đại lý, thì điều này rất có ý nghĩa ví dụ như giảm thiểu rủi ro trách nhiệm, có ưu thế cạnh tranh và ưu thế trên thị trường cũng như có được hình ảnh tốt.
Trong khuôn khổ hệ thống quản lý chất lượng nội bộ công ty, các nhà sản xuất sẽ kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt và chỉ các sản phẩm chất lượng cao và an toàn mới được sản xuất và đưa ra thị trường.

Tổ chức An toàn về Dụng cụ mài e.V. xác nhận cam kết của mình bằng việc chỉ định nhãn oSa được bảo vệ trên toàn thế giới cho những công ty thành viên. Với nhãn oSa sẽ không có trách nhiệm nào bị ràng buộc bởi Tổ chức An toàn về Dụng cụ mài e.V. hay cơ quan về an toàn vận hành của sản phẩm được dán nhãn này.

7 tiêu chí về an toàn oSa®

  • Cam kết tự nguyện của nhà sản xuất
  • Thiết bị và năng lực kiểm tra tại nhà sản xuất trong nhà
  • Quản lý chất lượng được chứng nhận với các quy trình được chứng minh
  • Các thử nghiệm sản phẩm độc lập
  • Kiểm toán an toàn độc lập bởi các chuyên gia bên ngoài
  • Kiểm soát sản xuất và giám sát sản phẩm thường xuyên
  • An toàn thông qua truy xuất nguồn gốc tới nhà sản xuất
Quay lại kiến thức mài