Phân đoạn xoáy

Thuật ngữ “Đoạn tua bin” mô tả một hình dạng đặc biệt của các đoạn cắt ở các đĩa cắt kim cương. Để phân biệt với các đoạn của đĩa kim cương truyền thống, các đoạn tuabin được phân biệt bằng các rãnh khía dọc theo lề của các đoạn cắt này. Các rãnh khía này làm giảm sự tiếp xúc mặt bên của đoạn với phần phôi được cắt ra và do đó giảm ma sát và nhiệt độ. Kết quả là, đĩa cắt kim cương có đoạn tuabin đạt được tốc độ cắt cao hơn và Tuổi thọ dài hơn so với các loại đĩa cắt kim cương truyền thống.

Trong danh mục sản phẩm kim cương Klingspor hiện tại, có đĩa cắt kim cương DT 900 U và DT 900 UD được trang bị các đoạn tuabin.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài