Tốc độ cắt

Tốc độ cắt là tốc độ chuyển động của dụng cụ khi mài.
Tại một máy mài bằng đai, đó là vận tốc tuần hoàn của băng đai, ở một máy mài góc đó là tốc độ xoay của máy mài hoặc đĩa cắt. Đây cũngđược gọi là tốc độ làm việc tối đa.

Công thức tính toán tốc độ cắt khi mài:

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = Tốc độ cắt [m/s]
D = Đường kính dụng cụ [mm]
n = Số vòng quay [1/min.]

Tốc độ cắt, cùng với tốc độ cấp liệu, có ảnh hưởng quyết định đến thời gian gia công khi gia công và hiệu suất/số lượng sản xuất của mỗi đơn vị thời gian và chất lượng bề mặt đạt được. Tuy nhiên, vì nhiệt độ ở lưỡi cắt cũng tăng khi tốc độ tăng, nên sự tăng tốc độ cắt đồng nghĩa với việc tăng tính ăn mòn dụng cụ và giảm tuổi thọ. Lựa chọn tốc độ cắt tối ưu phụ thuộc chủ yếu vào vật liệu/chất liệu cần gia công khi mài.

Chủ yếu liên quan đến các dụng cụ mài xoay, mà khi đó tốc độ cắt tối đa cho phép = tốc độ làm việc tối đa sẽ được quy định vì lý do an toàn kỹ thuật của trang tiêu chuẩn.

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài