Tốc độ làm việc tối đa của máy mài

Tốc độ làm việc tối đa của máy mài là tốc độ tối đa mà có thể đá mài được vận hành trên các máy mài tương ứng.

Tốc độ này được ghi bằng m/s và được định nghĩa trong các tiêu chuẩn hợp lệ (ví dụ DIN EN 12413, DIN EN 13743 và DIN EN 13236) để tránh và giảm thiểu nguy hiểm. Các tiêu chuẩn này xác định các bậc của các tốc độ làm việc tối đa có thể mà theo đó đá mài phải được sản xuất, cũng như đánh dấu và tốc độ cho phép tối đa tùy thuộc vào đường kính.

Các mã màu từ nhiều năm trước quy định tốc độ làm việc cao nhất bằng các dải màu tương ứng trên các dụng cụ mài (ví dụ 50 m/s = thanh màu xanh lam, 63 m/s = thanh màu vàng, 80 m/s = thanh đỏ, 100 m/s = thanh xanh,) bây giờ không còn là bắt buộc, nhưng thường vẫn được sử dụng.

Vì lý do an toàn, người sử dụng phải chú ý không được vượt quá tốc độ làm việc tối đa trên bánh mài.

doanh nghiệp đồng sáng lập và thành viên oSa Klingspor chú trọng đến sự an toàn của các dụng cụ mài và các kiểm tra và đánh dấu dựa trên tiêu chuẩn và do đó tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn DIN EN 12413 (dùng cho các đá mài làm từ vật liệu mài kết hợp như đĩa cắt và đĩa mài hoặc đá mài R-Flex), DIN EN 13743 (dùng cho các vật liệu mài có lớp lót như đĩa mài mút chùi, bánh mài mút chùi, mũi đá mài, đĩa sợi ép và đĩa đệm đĩa sợi ép) và DIN EN 13236 (dùng cho dụng cụ mài mòn bằng kim cương và boron nitride).

Tốc độ làm việc tối đa có liên quan đến các dụng cụ mài sau đây từ chương trình sản phẩm Klingspor:

 • Đĩa sợi ép và đĩa đệm đĩa sợi ép (80 m/s)
 • Đĩa cắt và đĩa mài Kronenflex (80 m/s cho các ứng dụng tự do, 100 m/s để cắt tĩnh)
 • Đá mài hình chậu Kronenflex (50 m/s)
 • Đĩa mài mút chùi (80 m/s)
 • Đĩa làm sạch NCD 200 (63 m/s)
 • Đĩa dạ nỉ nén cứng MFW 600 (47 hoặc 37 m/s)
 • Bánh mài mút chùi (50 m/s) trừ Bánh mài mút chùi có chiều rộng B> 100 mm (30 m / s) và Bánh mài mút chùi trong thiết kế rãnh (40 m/s).
 • Mút mài nhỏ/mút mài cán nhỏ (40 m / s)
 • Đĩa cắt kim cương (80 m / s để khắc dùng cho máy mài góc, 100 m/s cho đĩa dùng cho máy mài góc động cơ, dao cắt mộng và máy cưa bàn)
 • Đĩa mài kim cương (80 m/s)
 • Các vật liệu mài có độ đàn hồi như bánh máy mài góc R-Flex, mũi đá mài và mũi đánh bóng, cũng như kim khắc.

Tốc độ làm việc tối đa phụ thuộc vào mối liên kết của vật liệu mài (5 m/s đối với vật liệu mài có liên kết W, 16 m/s đối với mài có liên kết E, 32 m/s đối với liên kết Z)

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài