Tốc độ phá hủy tối thiểu

Tốc độ đứt gãy tối thiểu là tốc độ ngoại biên mà một đá mài xoay ít nhất phải đạt được mà không làm đứt gãy bằng tải trọng lực li tâm. Nó được điều chỉnh trong các tiêu chuẩn EN 12413, 13743 và 13236 và được xác định theo mét mỗi giây (m / s). Tốc độ đứt gãy tối thiểu được tính toán từ tốc độ ngoại biên cho phép (tốc độ làm việc tối đa) và hệ số an toàn được xác định trong tiêu chuẩn EN tương ứng theo công thức sau đây:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

vbruch = Tốc độ đứt gãy [m/s]
vzul = tốc độ ngoại biên tối đa cho phép (Tốc độ làm việc tối đa) [m/s]
S = Hệ số an toàn

Với tư cách là thành viên sáng lập của „Organisation for the Safety of Abrasives“ (oSa) Klingspor luôn đề cao sự an toàn của dụng cụ. Do đó việc tuân thủ các yêu cầu an toàn được nêu trong các tiêu chuẩn đã được giám sát chặt chẽ. Trong đó bao gồm việc kiểm tra khả năng chống vỡ bằng một thử nghiệm lực li tâm (gọi là thử nghiệm làm nổ), mà khi đó dụng cụ cần kiểm tra (ví dụSMT, đĩa cắt, bánh mài mút chùi) sẽ được tăng tốc trong một giá thử nghiệm phù hợp khi số vòng quay tăng cố định nhờ lực li tâm cho đến tốc độ đứt gãy tối thiểu và ở tại một cách tùy ý.
Để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn EN 13743, dụng cụ cần kiểm tra không được vỡ trong thử nghiệm này.

Sự chứng thực về khả năng chống vỡ được tiến hành cứ mỗi 1000 SMTđược sản xuất, Các đĩa mài/ Đĩa cắt, Bánh mài mút chùi trên một mẫu thử. Do đó người sử dụng có thể đảm bảo rằng mình luôn tin tưởng các sản phẩm của Klingspor với mức an toàn tối đa đã được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn và chỉ thị được áp dụng.

 

Sản phẩm phù hợp

Quay lại kiến thức mài