Bộ luật ứng xử Klingspor

Bộ luật ứng xử này mô tả hệ thống giá trị cơ bản của Klingspor dưới dạng mẫu ngắn gọn và rõ ràng. Nếu bạn không chắc chắn về cách ứng xử của mình trong một trường hợp cụ thể, bộ quy tắc này sẽ giúp bạn tìm ra cách xử lý phù hợp.

Chúng tôi là ai

Klingspor là một công ty gia đình với truyền thống hơn 120 năm. Được thành lập tại Đức, tập đoàn Klingspor ngày nay có trên 35 công ty trên tất cả các châu lục.

Cơ sở quan trọng để đạt được thành công này là văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi vốn dựa trên những trụ cột chính sau đây:

  • tính liêm chính trong các hành động của chúng tôi
  • sự phát triển bền vững của chúng tôi
  • chất lượng và độ an toàn của sản phẩm
  • sự thúc đẩy đổi mới

 

Tính liêm chính trong các hành động của chúng tôi

Tính liêm chính và công bằng xác định chính sách kinh doanh và hành vi của chúng tôi. Điều quan trọng với mọi nhân viên trên toàn thế giới, là luôn tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo sau đây trong trường hợp nghi ngờ:

"Klingspor luôn mong chờ một hành vi công bằng và liêm chính từ nhân viên cho tới giám đốc điều hành, nội bộ và bên ngoài!"

Tuân thủ pháp luật

Điều hiển nhiên là chúng tôi phải tuân thủ các luật pháp hiện hành tại địa phương, cũng như tất cả các chỉ thị và chỉ dẫn nội bộ ở các trụ sở của chúng tôi. Sự thành công kinh doanh của Klingspor chỉ có được nhờ cạnh tranh công bằng. Do đó, chúng tôi tránh bất kỳ hành vi cạnh tranh không công bằng nào, đặc biệt là các thỏa thuận chống cạnh tranh với khách hàng, với nhà cung cấp hoặc đối thủ cạnh tranh và bất kỳ vi phạm luật chống độc quyền nào. Do các luật thường được mở rộng, đặc biệt là trong quan hệ với đối thủ cạnh tranh, trong các hiệp hội, mà cần tuân thủ việc trao đổi thông tin liên quan đến cartel một cách không vô tình. 

Không phân biệt đối xử

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào dựa trên sắc tộc, quốc tịch, giới tính, nền văn hóa, chủng tộc, tuổi tác, khuyết tật, tín ngưỡng tôn giáo hoặc khuynh hướng tình dục. Bất kỳ hình thức quấy rối tình dục hoặc bắt nạt nào đều bị cấm trong tập đoàn Klingspor.

Xử lý có trách nhiệm đối với tài sản của công ty

Chúng tôi xử lý tài sản của Klingspor một cách có trách nhiệm như thể nó là của riêng chúng tôi, nhưng chúng tôi không sử dụng nó cho mục đích cá nhân và chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba. Các ngoại lệ đối với nguyên tắc này yêu cầu có sự cho phép trước của người giám sát. Theo cách này, thông tin nội bộ của công ty, đặc biệt là tất cả bí mật thương mại và kinh doanh, chỉ có thể được sử dụng, lưu trữ hoặc sao chép để điều hành công việc kinh doanh đúng đắn.

Tránh các xung đột lợi ích

Xung đột lợi ích thường xuyên dẫn đến rủi ro cho công ty và đưa nhân viên có liên quan vào một tình huống cá nhân, mà có thể gây khó khăn khi đưa ra quyết định đúng hoặc gây nguy hiểm cho một hành vi đúng đắn của công ty. Do đó, chúng tôi muốn tránh xung đột lợi ích ngay từ đầu. Do đó, là một nhân viên của Klingspor chúng tôi không chấp nhận công việc bán thời gian nào với các đối thủ cạnh tranh, khách hàng hoặc nhà cung cấp và không tham gia cùng họ về mặt tài chính (trừ khi công ty được giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc có sự cho phép của người giám sát).

Theo nguyên tắc chung, các mối quan hệ gia đình, cá nhân hoặc tài chính mà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc ra quyết định khách quan trong một tình huống nhất định phải được báo cáo cho người giám sát để quyết định cách tiến hành trong trường hợp này.

Trong giờ làm việc hàng ngày, mỗi nhân viên phải sử dụng toàn bộ năng lực làm việc của mình cho công ty, điều đó có nghĩa là không được phép làm việc bán thời gian cho các chủ lao động khác và không có các công việc riêng tư nào khác.

Không tham nhũng

Trong tập đoàn Klingspor chúng tôi không chấp nhận tham nhũng. Các thông tin chi tiết và chỉ dẫn về chủ đề tham nhũng có thể được tìm thấy trong chỉ thị về chống tham nhũng của chúng tôi, vốn là điều bắt buộc trong toàn bộ tập đoàn Klingspor.

Ngay cả những vụ tham nhũng tương đối nhỏ ở địa phương, ngoài những hậu quả pháp lý ở địa phương, còn có những tác động tiêu cực sâu rộng cho cả tập đoàn, bởi vì danh tiếng của Klingspor trên toàn thế giới có thể bị phá hủy và các khách hàng lớn trên thế giới có thể ngay lập tức ngừng hợp tác. Do đó, tất cả nhân viên và giám đốc điều hành trong tập đoàn Klingspor được kêu gọi hành động ngay lập tức và quyết đoán để chống lại bất kỳ trường hợp tham nhũng nào và chấm dứt ngay mối quan hệ với các đối tác tham nhũng.

Liên quan đến vấn đề tham nhũng, điều này cũng đúng khi chúng tôi-Klingspor, dựa trên vị trí/chức năng công việc tương ứng của một nhân viên khác - đặc biệt là nhân viên cấp dưới của chúng tôi, không được phép yêu cầu cung cấp các dịch vụ riêng cho chúng tôi hoặc nhượng lại hàng hóa mà chúng tôi không nhận.

Bảo mật IT

Là một nhân viên của Klingspor, chúng tôi cam kết tuân thủ các biện pháp an ninh và hướng dẫn được cung cấp bởi bộ phận CNTT tại trụ sở Haiger để ngăn ngừa mất dữ liệu và chống lại tội phạm mạng.

Khi xử lý các thiết bị văn phòng, chúng tôi luôn chú ý sử dụng một cách có trách nhiệm để ngăn ngừa sự mất mát hoặc hư hỏng của các tập tin và hệ thống CNTT. Ngoài các biện pháp phòng ngừa chung, trong đó còn bao gồm lưu trữ các dữ liệu cần thiết trên thiết bị di động và xóa dữ liệu cũ không cần thiết.

Chúng tôi tuân thủ luật lệ bảo mật dữ liệu, điều này áp dụng cho cả dữ liệu cá nhân của nhân viên và việc xử lý dữ liệu của bên thứ ba, ví dụ như khách hàng và nhà cung cấp.

Sự phát triển bền vững của chúng tôi

Sự phát triển bền vững của chúng tôi liên quan đến cả kinh doanh lẫn nhân sự và tại các trụ sở của chúng tôi.

Giao dịch với các đối tác kinh doanh

Sự phát triển bền vững chỉ có được nếu chúng tôi hiểu được cách thức tìm được khách hàng mới và thiết lập một mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại để cùng nhau thành công. Để đạt được điều này, phải luôn chú trọng việc cung cấp thành công cho các khách hàng của chúng tôi ở tất cả các quy trình chính và phụ trong toàn bộ tập đoàn Klingspor. Ngoài ra, mỗi nhân viên trong các phòng ban không có bất kỳ liên hệ nào với khách hàng phải luôn ý thức được rằng mình là một liên kết trong chuỗi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi. Do đó khái niệm dịch vụ khách hàng không chỉ áp dụng cho khách hàng bên ngoài mà còn cho khách hàng nội bộ bên trong Tập đoàn Klingspor hoặc giữa các phòng ban.

Chúng tôi lắng nghe khách hàng của mình và cung cấp cho họ những câu trả lời rõ ràng và dễ hiểu. Chúng tôi đáp ứng kịp thời các yêu cầu và phát triển các giải pháp chủ động. Chúng tôi phục vụ khách hàng một cách đáng tin cậy và thực hiện lời hứa. Đối với những thách thức mới, chúng tôi luôn cố gắng tìm ra giải pháp mang tính xây dựng cho khách hàng và cho Klingspor.

Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập quan hệ đối tác lâu dài với các nhà cung cấp đáng tin cậy. Chúng tôi luôn chú trọng việc thực hiện chuyên nghiệp và mang tính xây dựng đối với các thỏa thuận chung và tìm kiếm các giải pháp mới chung mang tính xây dựng. Như đối với khách hàng của chúng tôi, mối quan hệ với các nhà cung cấp phải luôn rõ ràng, có tính gắn kết và tập trung vào việc xử lý kịp thời các vấn đề mở.

Hợp tác làm việc trong tập đoàn Klingspor

Chúng tôi tin rằng hệ thống thứ bậc phẳng, sự tiếp xúc trực tiếp và mọi lúc của nhân viên đối với người giám sát của họ và mối quan hệ lâu dài của những nhân viên đáng tin cậy là điều kiện tiên quyết cần thiết để có thể đạt được thành công lâu dài và đáp ứng kịp thời các yêu cầu thay đổi. 

Chúng tôi hợp tác mang tính xây dựng, tôn trọng và đáng tin cậy. Theo đó, chúng tôi không chỉ đáp ứng kịp thời các yêu cầu của các đồng nghiệp, mà cũng cần giao tiếp công khai và trung thực với nhau để phân tích và giải quyết các vấn đề.

Chúng tôi hành động với tư cách là nhân viên của Klingspor và quyết định một cách có mục tiêu và có trách nhiệm. Chúng tôi ý thức được rằng các đồng nghiệp và người giám sát dựa vào chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách chính xác, kịp thời và đáng tin cậy.

Để có một nền văn hóa đổi mới thành công và mối quan hệ làm việc có trách nhiệm, chúng tôi cũng cần phải khắc phục những thiếu sót một cách có trách nhiệm nếu một biện pháp đã cân nhắc kỹ và được thực hiện đúng mà vẫn chưa thành công.

Không chỉ riêng các quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi mà việc tiêu thụ rượu bị cấm, cũng cần áp dụng nguyên tắc cấm tiêu thụ rượu trong giờ làm việc.

Trong khuôn khổ các bữa ăn bàn bạc công việc và các sự kiện tương tự, cần phải biết kiềm chế.

Sự hiện diện trong việc kinh doanh hàng ngày

Sự hiện diện của chúng tôi trước những đối tác kinh doanh, đồng nghiệp và nhân viên phải lịch sự và đúng mực. Chúng tôi biết rằng vẻ ngoài và sự hiện diện của chúng tôi trong lời nói và hành động chính là hình ảnh của chúng tôi và của Klingspor và do đó chúng tôi luôn cố gắng hiện diện một cách chuyên nghiệp để phản ánh các giá trị được mô tả trong Bộ quy tắc ứng xử này.

Các tiêu chuẩn làm việc

Tại Klingspor, chúng tôi đảm bảo rằng các rủi ro cho người dân và sự ô nhiễm môi trường sẽ được tránh xa hay giảm thiểu càng nhiều càng tốt, và các nguồn lực luôn được sử dụng một cách tiết kiệm. Đối với chúng tôi sự an toàn tức là tất cả các sản phẩm của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của Đức và quốc tế. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là các tiêu chuẩn an toàn và môi trường phải được tuân thủ ở tất cả các trụ sở và đặc biệt là tại các nhà máy của chúng tôi, để tránh rủi ro cho nhân viên.

Klingspor từ chối bất kỳ hình thức lao động trẻ em và lao động cưỡng bức nào và không chấp nhận điều này từ các đối tác kinh doanh. Theo đó, Klingspor cũng hỗ trợ các tuyên bố được nêu trong những tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế).

Chất lượng và độ an toàn của sản phẩm

Klingspor là nhà cung cấp vật liệu mài chất lượng. Chúng tôi thuyết phục khách hàng của mình bằng các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ khách hàng ở mức độ cao của mình.

Chất lượng sản phẩm được đảm bảo theo tiêu chuẩn sản xuất cụ thể của chúng tôi và không phụ thuộc vào địa điểm. Chính vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ các quy trình sản xuất được quy định tại các địa điểm sản xuất và lắp ráp riêng lẻ. Do đó, việc cải thiện và phát triển hơn nữa các quy trình sản xuất của chúng tôi đồng thời phải đảm bảo chất lượng cho sản phẩm của chúng tôi.

An toàn cho người dùng là một yêu cầu không thể thiếu cho tất cả các sản phẩm và công nghệ sản xuất của chúng tôi. Do đó, chúng tôi rất coi trọng tư cách thành viên của mình trong Tổ chức An toàn Dụng cụ Mài (oSa) và chào đón sự tham gia của mọi nhà sản xuất vật liệu mài khác trong oSa.

Văn hóa đổi mới

Do đó, trong lịch sử hơn 100 năm qua, tập đoàn của chúng tôi đã trở thành một trong những nhà sản xuất vật liệu mài hàng đầu với hơn 35 công ty trên toàn thế giới, bởi vì tập đoàn chúng tôi được đặc trưng bởi tinh thần doanh nghiệp, có mục tiêu đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của tập đoàn.

Muốn vậy đòi hỏi phải có tư duy và hành động sáng tạo ở tất cả các cấp trong công ty. Điều này cũng bao gồm tinh thần sẵn sàng đặt câu hỏi về tình hình hiện tại và thúc đẩy những thay đổi quan trọng một cách tích cực và đúng lúc.

Văn hóa đổi mới này cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và giải pháp đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng và tiến bộ kỹ thuật biến đổi không ngừng.

Vi phạm tuân thủ

Nếu bạn nhận thấy rằng nhân viên vi phạm bộ quy tắc ứng xử này, vui lòng chỉ rõ cho đồng nghiệp của bạn biết. Nếu vi phạm lặp lại hoặc cố tình vi phạm, vui lòng liên hệ với giám sát của bạn, giám đốc điều hành tại địa phương, giám đốc điều hành của MKG hoặc một cán bộ phụ trách tuân thủ. Nếu vì lý do cá nhân, mà bạn không thể làm việc này, vui lòng sử dụng quy trình thanh tra.

Quá trình thanh tra

Quyền lợi của Klingspor và mỗi nhân viên là giải quyết những bất hòa hiện tại và thực tiễn kinh doanh không chính xác. Do đó, các vi phạm tuân thủ phải được giải quyết công khai và trực tiếp. Nếu vì lý do cá nhân, mà nhân viên không thể giải quyết tình huống một cách công khai, bất kỳ nhân viên nào trong Tập đoàn Klingspor đều có thể liên lạc với cơ quan thanh tra một cách bí mật và ẩn danh để lưu ý đến các hoạt động kinh doanh không phù hợp và những mối bất hòa mà không phải lo sợ hậu quả cá nhân. Không được lạm dụng quy trình thanh tra cho sự khác biệt giữa một nhân viên và người giám sát trong công việc hàng ngày.

Có thể liên lạc với cơ quan thanh tra bằng e-mail hoặc điện thoại. Liên hệ: omb@klingspor.de thoại: +49 (2773) 922-388.

Giám đốc điều hành của mỗi công ty Klingspor phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được thông báo về vai trò của cơ quan thanh tra, cũng như thông tin liên lạc hiện tại của họ.

Trạng thái: 12.11.2018