Tổ chức thu mua

Yêu cầu đối với các nhà cung cấp

Là một công ty toàn cầu trong lĩnh vực vật liệu mài, chúng tôi luôn tìm kiếm đối tác mới trên khắp thế giới, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp đáp ứng những điều kiện như sau:

 • Đáng tin cậy
 • Linh hoạt
 • Đổi mới
 • Có khả năng cạnh tranh
 • Có nhận thức về chất lượng cao và liên tục
 • Tuân thủ các nghĩa vụ theo hợp đồng

Chúng tôi đem đến gì

 • Mối quan hệ đối tác dài hạn
 • Tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi
 • Thanh toán nợ của chúng tôi đúng hạn
 • Đối xử và hợp tác bình đẳng

 

Tổ chức thu mua

 

Các phòng ban thu mua tại các địa điểm sản xuất và lắp ráp

 • Phát triển chiến thuật và hoạt động của cung ứng
 • Lựa chọn và làm việc với các nhà cung cấp B và C trong nước
 • Đảm bảo tính sẵn có của nguyên liệu thô, vật liệu phụvà vật tư tiêu hao
 • Các đề xuất cho việc tạo ra sự hợp lực chung trong việc mua hàng