Nhóm sản phẩm

 • Dụng cụ mài để bổ sung cho danh sách đầu tư sản phẩm
 • Vải thô
 • Nhung
 • Giấy nhám
 • Nhựa phênon
 • Chất nhuộm và chất độn, chất phụ gia và dung môi
 • Thân bản cơ cho các dụng cụ kim cương
 • Bộ phận đột
 • Vật liệu đóng gói
 • Bộ phận điện
 • Bộ phận khí nén
 • Thủy lực
 • Chế tạo máy đặc biệt
 • Tài liệu quảng cáo
 • Phần mềm và phần cứng
 • Các vật tư văn phòng
 • Các dụng cụ khác để bổ sung chương trình
 • Trang thiết bị vải kỹ thuật
 • Sợi lưu hóa
 • Hạt mài
 • Hạt kim cương
 • Sợi thủy tinh
 • Cấu kiện đúc áp lực
 • Liên kết kim loại của Dụng cụ kim cương
 • Nhãn
 • Hệ thống chất dính và hợp chất bít kín
 • Bảo hộ lao động
 • Các dịch vụ
 • Thợ thủ công
 • Các dịch vụ CNTT
 • Các dịch vụ hậu cần