Thông tin bảo vệ dữ liệu

1. Lưu ý

Tuyên bố này áp dụng cho trang web "www.Klingspor.de".
Trang web được quản lý bởi Klingspor Management GmbH & Co KG.
Klingspor chỉ thu thập và sử dụng những dữ liệu cá nhân tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Dữ liệu cá nhân là thông tin về danh tính của quý vị, như tên, địa chỉ theo đường bưu điện, địa chỉ e-mail và số điện thoại của quý vị. Dữ liệu này chỉ được lưu trữ nếu quý vị chủ động gửi cho chúng tôi.

2. Sử dụng dữ liệu

2.1 Thông tin chung
Klingspor chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân mà quý vị cung cấp

(1) để giải đáp thắc mắc của quý vị,


(2) để gửi cho quý vị tài liệu thông tin,


(3) để thông báo cho các công ty thuộc Tập đoàn Klingspor và các đối tác bán hàng của họ để quảng cáo và nhằm mục đích nghiên cứu thị trường và lấy ý kiến và


(4) để thực hiện các dịch vụ mà quý vị yêu cầu.

Klingspor không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào lâu hơn thời gian cần thiết.

2.2 Thu thập và lưu trữ dữ liệu
Trong quá trình sử dụng trang web, dữ liệu được lưu trữ tự động; không thể loại trừ khả năng dữ liệu có thể chứa thông tin tham chiếu gián tiếp đến bản thân quý vị. Dữ liệu cũng được tạo ra trong quá trình truy cập nhiều trang web khác của các nhà cung cấp dịch vụ khác. Bao gồm, ví dụ, thông tin về trình duyệt web đã sử dụng, các trang web đã truy cập và thời gian truy cập.
 
Trong trường hợp có thể thiết lập thông tin tham chiếu cá nhân, Klingspor sẽ lập tức xóa dữ liệu. Nếu không, dữ liệu được sử dụng ẩn danh để cải thiện trang web vì lợi ích của người dùng và để đảm bảo độ bảo mật và tính ổn định. Để truy cập trang web của Klingspor, Klingspor không cần bất kỳ dữ liệu nào khác từ quý vị, miễn là quý vị không muốn sử dụng các dịch vụ đặc biệt của Klingspor.

Nếu quý vị muốn sử dụng một số dữ liệu được cá nhân hóa, Klingspor sẽ yêu cầu quý vị cung cấp tên của quý vị, có thể là tên người dùng và thông tin cá nhân khác, nếu cần. Việc quý vị cung cấp những dữ liệu này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quý vị. Tuy nhiên, nếu không có những thông tin này, Klingspor không thể cung cấp dịch vụ mong muốn cho quý vị.

Những thông tin được Klingspor cung cấp có thể sử dụng JavaScript, cookie hoặc các applet JAVA. Người dùng có thể tắt, không sử dụng các chức năng này trong cài đặt trình duyệt.

Trong một số trường hợp, Klingspor sẽ bổ sung dữ liệu mà quý vị cung cấp vào dữ liệu từ các nguồn khác. Dữ liệu bổ sung này giúp Klingspor đánh giá và cải thiện trang web và các dịch vụ của mình. Điều này cũng có thể xác định ưu tiên của người dùng và điều chỉnh trang web và dịch vụ của Klingsporto theo các nhu cầu đặc biệt của quý vị.

Klingspor có thể tiết lộ dữ liệu ẩn danh (dữ liệu không còn liên quan đến quý vị) cho các đối tác và nhà tài trợ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo thêm.

Tuy nhiên, quý vị có thể gửi thắc mắc bằng văn bản, phù hợp với luật hiện hành, để hỏi về việc chúng tôi có lưu trữ dữ liệu cá nhân về quý vị hay không và nếu có thì đó là những dữ liệu cá nhân nào. Sau đó chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông tin được yêu cầu.

3. Địa điểm xử lý dữ liệu

Máy chủ web và nội dung trang web của Klingspor được vận hành và bảo trì bởi Klingspor Management GmbH & Co KG tại Đức.

4.    Google Analytics

Trang web này sử dụng công cụ Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc. („Google“). Google Analytics sử dụng các „Cookies“, các tập tin văn bản được lưu trên máy tính và cho phép phân tích việc sử dụng trang web.

Các thông tin được tạo bởi cookie về việc sử dụng trang web này thường được truyền đến một máy chủ của Google đặt tại Hoa Kỳ và được lưu tại đó. Ẩn IP đã được kích hoạt trên trang web này để địa chỉ IP của bạn thuộc Google được rút gọn khi ở trong phạm vi các nước thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc các nước ký kết khác của thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu. Chỉ trong các trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ mới được gửi tới máy chủ Google tại Hoa Kỳ và được rút ngắn ở đó.

Thay mặt Klingspor, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng của bạn đối với trang web của chúng tôi, để tổng hợp các báo có về hoạt động của trang web, và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và Internet cho Klingspor với vai trò là nhà điều hành trang web này. Địa chỉ IP do Google Analytics cung cấp như là một phần của Google Analytics sẽ không được kết hợp với những dữ liệu khác của Google. Bạn có thể ngăn việc lưu các cookie bằng cách thiết lập tương ứng phần mềm trình duyệt của bạn; tuy nhiên Google cũng chỉ ra rằng trong trường hợp này bạn không thể sử dụng tất cả chức năng của trang web này một cách đầy đủ.

Ngoài ra, trang này sử dụng các báo cáo của Google Analytics về hiệu suất theo đặc điểm nhân khẩu học và lợi ích, mà có lưu các đặc điểm nhân khẩu học như tuổi tác và giới tính trong một cookie. Dữ liệu này không được chỉ định cho một người nhất định và có thể bị vô hiệu hóa bất cứ lúc nào bằng các thiết lập hiển thị.

Ngoài ra, bạn có thể ngăn việc thu thập các dữ liệu được tạo bởi cookie và có liên quan đến việc sử dụng trang Web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) tại Google cũng như việc xử lý các dữ liệu này bởi Google bằng cách tải về và cài đặt Browser-Plugin có sẵn ở liên kết sau đây. Liên kết hiện tại là: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.