Thế giới gần với

Tên Thành phố/quốc gia Ngày tháng Hội trường/số bốt
Royal Cornwall Show 2024 Wadebridge (United Kingdom) 2024-06-06 - 2024-06-08 Royal Cornwall Showground
Electra Mining South Africa 2024 Johannesburg (South Africa) 2024-09-02 - 2024-09-06 Hall 6 / Stand H26
WindEnergy Hamburg 2024 Hamburg (Germany) 2024-09-24 - 2024-09-27 N/A
China Wind Power 2024 Beijing (China) 2024-10-15 - 2024-10-17 N/A