Mặt hàng

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Khuôn sản xuất
Công nghệ
Đường kính/mm
Đường kính khác
Chiều rộng/mm
Độ dày/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Mũi khoan/mm
Chiều rộng đoạn/mm
Chiều cao đoạn/mm
Chiều dài trục
Chiều dài có ích
Chiều dài dây
Độ dày dây
Nạp
Dạng
Độ mịn
Dạng dập
Thiết kế mép
Răng mỗi inch
Thiết kế
Loại hạt
Các hạng bậc công suất
Kiểu máy
Dạng lỗ khoan
Số lượng dây tết
Vật liệu dây
Chạc răng
Số lượng dãy
Độ dày vật liệu

Bộ cấu hình nhám vòng

Với công cụ cấu hình nhám vòng trực quan, chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội cấu hình và đặt hàng nhám vòng tùy chỉnh cho máy móc cũng như yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đến bộ cấu hình nhám vòng  >