Mặt hàng

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Độ dày/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Mũi khoan/mm
Chiều rộng đoạn/mm
Chiều cao đoạn/mm
Đường kính khác
Chiều dài trục
Chiều dài có ích
Chiều dài dây
Độ dày dây
Nạp
Dạng
Độ mịn
Dạng dập
Thiết kế mép
Vật liệu mài Type
Mở rộng lỗ khoan đến
Kết cấu
Thiết kế
Liên kết
Loại hạt
Sự định hình
Kiểu máy
Định hình phiến mỏng
Màu-dạ nỉ
Dạng lỗ khoan
Phù hợp với
Số lượng dãy
Số lượng dây tết
Vật liệu dây