Đĩa đệm

Bước làm việc
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Đĩa đệm
Đường kính/mm
Đường kính trục/mm
Nạp
Dạng dập