HST 359 Đĩa đệm dính cho đĩa tự gắn chặt

Ưu thế: Đặc tính dính tốt cho tất cả đĩa mài được phủ nhung - Dành cho công việc đánh bóng và mài mức khó trung bình
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Nạp
115
Đường kính
8
Đường kính trục
24
Vtối đa
4.000
T.độ c.phép
Nạp
115
Đường kính
Đường kính trục
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Ren M 10
Nạp
115
Đường kính
Đường kính trục
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Ren M 14
Nạp
125
Đường kính
Đường kính trục
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Ren M 14
Nạp
125
Đường kính
8
Đường kính trục
26
Vtối đa
4.000
T.độ c.phép
Nạp
150
Đường kính
Đường kính trục
Vtối đa
12.000
T.độ c.phép
Ren M 14
Nạp
180
Đường kính
Đường kính trục
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
Ren M 14
Nạp