HST 359 Đĩa đệm dính cho đĩa tự gắn chặt

Ưu thế: Đặc tính dính tốt cho tất cả đĩa mài được phủ nhung - Dành cho công việc đánh bóng và mài mức khó trung bình