HST 555 Đĩa đệm đa lỗ của máy mài lệch tâm

Ưu thế: Đặc tính dính tốt cho tất cả đĩa mài được phủ nhung nhờ có khóa dán mịn và chịu nhiệt - Phù hợp với tất cả các mẫu lỗ tiêu chuẩn, cho cả các lỗ multihole dạng mạng và khác biệt - Tương thích với tất cả máy mài lệch tâm tiêu chuẩn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp Độ cứng Dạng dập T.độ c.phép
150
Đường kính
Ren M8/ 5/16"
Nạp
soft
Độ cứng
Multi hole
Multi hole
Thích hợp cho đĩa mài/hình dạng lỗ thông dụng
Dạng dập
12.000
T.độ c.phép
150
Đường kính
Ren M8/ 5/16"
Nạp
medium
Độ cứng
Multi hole
Multi hole
Thích hợp cho đĩa mài/hình dạng lỗ thông dụng
Dạng dập
12.000
T.độ c.phép
150
Đường kính
Ren M8/ 5/16"
Nạp
hart
Độ cứng
Multi hole
Multi hole
Thích hợp cho đĩa mài/hình dạng lỗ thông dụng
Dạng dập
12.000
T.độ c.phép