NDS 555 Đĩa đệm dính cho đĩa dạ nỉ SCM

Ưu thế: Đặc tính dính tốt cho đĩa dạ nỉ - Dành cho công việc đánh bóng và mài mức khó trung bình