NDS 555 Đĩa đệm dính cho đĩa dạ nỉ SCM

Ưu thế: Đặc tính dính tốt cho đĩa dạ nỉ - Dành cho công việc đánh bóng và mài mức khó trung bình
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp T.độ c.phép
115
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
T.độ c.phép
125
Đường kính
Ren M 14
Nạp
12.200
T.độ c.phép