QMC 555 Đĩa đệm

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QMC - Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ ba mức độ cứng - Dễ dàng phân biệt độ cứng bằng các vòng màu - Chốt kẹp có thể tháo vít, nhờ đó nó có thể được sử dụng trên máy mài góc hoặc với bộ chuyển đổi QCA 555