ST 358 Đĩa đệm, trơn/đàn hồi

Ưu thế: Đĩa đệm cứng trung bình cho phép thích ứng tốt với phôi gia công - Sử dụng phổ dụng, đặc biệt là để mài bề mặt và mài tinh (từ hạt 50 và tinh hơn) - Tính bền nhiệt cao