ST 358 A Đĩa đệm, có gờ/cứng

Ưu thế: Để mài thô - mài mát - độ tác động cao nhờ bề mặt mài cứng, có gân - Độ chịu nhiệt và độ bền cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Nạp Vtối đa m/s T.độ c.phép Phù hợp với
115
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Đường kính 115 x 22
Phù hợp với
125
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Đường kính 125 x 22
Phù hợp với
180
Đường kính
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
Đường kính 180 x 22
Phù hợp với
125
Đường kính
X-LOCK
Nạp
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
Ø 125 X-LOCK
Phù hợp với
115
Đường kính
X-LOCK
Nạp
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
Ø 115 X-LOCK
Phù hợp với