ST 358 A Đĩa đệm, có gờ/cứng

Ưu thế: Để mài thô - mài mát - độ tác động cao nhờ bề mặt mài cứng, có gân - Độ chịu nhiệt và độ bền cao