Bánh nhám – Nhám trụ

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Bánh nhám - Nhám trụ
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Đường kính trục/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Độ mịn
Vật liệu mài Type
Mở rộng lỗ khoan đến
Kết cấu
Định hình phiến mỏng
Phù hợp với