Bánh nhám – Nhám trụ

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Bánh nhám - Nhám trụ
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Đường kính trục theo mm
Mũi khoan theo mm
Nạp
Độ mịn
SaU Type
Mở rộng lỗ khoan đến
Kết cấu
i18n_bauform
Định hình phiến mỏng
i18n_vlies_farbe
Phù hợp với