Bánh nhám – Nhám trụ

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Sản xuất
Bánh nhám - Nhám trụ
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Đường kính trục theo mm
Mũi khoan theo mm
Nạp
Độ mịn