Nhám xếp.

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa mút mài
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Mũi khoan theo mm
Dạng
Độ mịn