Nhám xếp.

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa mút mài
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Mũi khoan theo mm
Dạng
Độ mịn
SaU Type
Thiết kế
Sự định hình
Màu-dạ nỉ
Phù hợp với