Nhám xếp.

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Đĩa mút mài
Đường kính/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Dạng
Độ mịn
Vật liệu mài Type
Thiết kế
Sự định hình
Màu-dạ nỉ