Nhám xếp.

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa mút mài
Đường kính /mm
Chiều rộng /mm
Mũi khoan /mm
Dạng
Độ mịn
SaU Type
Thiết kế
Sự định hình
Màu-dạ nỉ
Phù hợp với