CMT 555 Tấm lắp ráp

Tấm lắp ráp của CMT làm từ vật đúc áp lực cứng cáp, có thể sử dụng lại hơn 1000 lần nếu sử dụng đúng cách