PW 2000 Đĩa vệ sinh cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa, Kim loại phổ biến, Đá

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Kim loại phổ biến
Đá
Ưu thế: Dạ nylon đặc biệt lý tưởng để loại bỏ màu ram, lớp oxit, gỉ, cặn màu - Vệ sinh mối hàn - Không tắc nghẽn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Chiều rộng /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
100
Đường kính
13
Chiều rộng
13
Mũi khoan
40
Vtối đa
7.600
Tốc độ cho phép
194625
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
13
Chiều rộng
13
Mũi khoan
40
Vtối đa
5.000
Tốc độ cho phép
194626
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
13
Chiều rộng
13
Mũi khoan
40
Vtối đa
3.800
Tốc độ cho phép
241380
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có