SMT 525 Supra Nhám xếp. cho Kim loại

Tính chất
Class Supra
Loại hạt Nhôm oxit
Đĩa Nhựa, Kunststoff, chất dẻo gia cố bằng sợi thủy tinh
Thiết kế thẳng
Vật liệu
Kim loại
Vorteile: Vielseitig einsetzbarer Schleifmopteller für die Metallbearbeitung, besonders für den Flächenschliff geeignet
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Dạng Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type Thiết kế
100
Đường kính
16
Mũi khoan
O
Dạng
60
Hạt
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
CS 355 X
Vật liệu mài Type
thẳng
Thiết kế
100
Đường kính
16
Mũi khoan
O
Dạng
80
Hạt
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
CS 355 X
Vật liệu mài Type
thẳng
Thiết kế
100
Đường kính
16
Mũi khoan
O
Dạng
100
Hạt
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
CS 355 X
Vật liệu mài Type
thẳng
Thiết kế
100
Đường kính
16
Mũi khoan
O
Dạng
120
Hạt
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
CS 355 X
Vật liệu mài Type
thẳng
Thiết kế