SMT 527 EXTRA Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Class Extra
Loại hạt Nhôm oxit
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế thẳng
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Xây dựng nhà máy
Xây dựng thép
Vorteile: Universalprodukt zum Entfernen von Schweißnähten und Graten - Gute Abtragsleistung bei Winkelschleifern aller Leistungsklassen - Keine Verglasung, auch bei niedrigem Anpressdruck
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Dạng Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type Thiết kế
100
Đường kính
16
Mũi khoan
O
Dạng
40
Hạt
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
CS 355 X
Vật liệu mài Type
thẳng
Thiết kế
100
Đường kính
16
Mũi khoan
O
Dạng
60
Hạt
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
CS 355 X
Vật liệu mài Type
thẳng
Thiết kế
100
Đường kính
16
Mũi khoan
O
Dạng
80
Hạt
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
CS 355 X
Vật liệu mài Type
thẳng
Thiết kế
100
Đường kính
16
Mũi khoan
O
Dạng
100
Hạt
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
CS 355 X
Vật liệu mài Type
thẳng
Thiết kế
100
Đường kính
16
Mũi khoan
O
Dạng
120
Hạt
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
CS 355 X
Vật liệu mài Type
thẳng
Thiết kế