SMT 626 Supra Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Class Supra
Loại hạt Zirconium corundum
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 6°
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Xây dựng thép
Ưu thế: Công suất cắt cao - Tuổi thọ cao thấy rõ nhờ độ nghiêng phiến mỏng độc đáo

Sản phẩm thay thế