SMT 636 Supra Nhám xếp. cho Thép không gỉ

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Tính chất
Loại hạt Zirconium corundum với đa liên kết
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 6°, thẳng
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để gia công thép không gỉ - Mài đặc biệt mát nhờ đa liên kết - Phù hợp để gia công cạnh và bề mặt - Không gây bóng hoặc làm tắc nghẽn
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Dạng Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép SaU Type Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
40
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 451 X
SaU Type
cong
Thiết kế
322826
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 451 X
SaU Type
cong
Thiết kế
322827
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 451 X
SaU Type
cong
Thiết kế
322828
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
40
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 451 X
SaU Type
cong
Thiết kế
322831
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 451 X
SaU Type
cong
Thiết kế
322832
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 451 X
SaU Type
cong
Thiết kế
322833
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
40
Hạt
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
CS 451 X
SaU Type
cong
Thiết kế
322836
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có