SMT 688 Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Loại hạt Zirconium corundum
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế thẳng
Ưu thế: Dụng cụ đặc biệt để gia công các khu vực khó tiếp cận, khe, rãnh và góc - Mức thích ứng tốt của phiến mỏng với các đường viền cong nhờ vượt quá độ dài phiến mỏng
Có thể giao hàng theo yêu cầu