SMT 850 plus Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Tính chất
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 12°
Ưu thế: Đĩa mút dạ nỉ kết hợp chất lượng cao - Đặc biệt phù hợp để gia công các mối hàn WIG trên các thành phần thép không gỉ - Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Loại bỏ vật liệu và hoàn thiện trong một bước làm việc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Mũi khoan theo mm Dạng Độ mịn Hạt Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
312559
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
312557
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
312560
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
312556
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
120
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
312561
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
120
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
312558
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có