SMT 850 plus Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Tính chất
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 12°
Ưu thế: Đĩa mút dạ nỉ kết hợp chất lượng cao - Đặc biệt phù hợp để gia công các mối hàn WIG trên các thành phần thép không gỉ - Hoàn thiện đồng đều trên toàn bộ tuổi thọ máy - Loại bỏ vật liệu và hoàn thiện trong một bước làm việc
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Dạng Độ mịn Hạt Vtối đa m/s Tốc độ cho phép SaU Type Thiết kế Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
120
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
LS 312 JF
SaU Type
cong
Thiết kế
xanh lá
Màu-dạ nỉ
312558
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Rất tinh
Độ mịn
120
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
LS 312 JF
SaU Type
cong
Thiết kế
xanh lá
Màu-dạ nỉ
312561
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
LS 312 JF
SaU Type
cong
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
312560
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Vừa
Độ mịn
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
LS 312 JF
SaU Type
cong
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
312557
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
LS 312 JF
SaU Type
cong
Thiết kế
nâu
Màu-dạ nỉ
312556
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
Thô
Độ mịn
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
LS 312 JF
SaU Type
cong
Thiết kế
nâu
Màu-dạ nỉ
312559
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có