SMT 924 Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Loại hạt Corundum gốm
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 6°
Ưu thế: Độ tác động cao nhất dành cho các công việc mài khắt khe khi mài cạnh - Độ ổn định cạnh cao - Công suất cắt bỏ tôt nhất khi sử dụng trên các máy mài góc mạnh mẽ và áp suất mài cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Dạng Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép SaU Type Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
40
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 912 Y
SaU Type
cong
Thiết kế
322862
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 912 Y
SaU Type
cong
Thiết kế
322863
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 912 Y
SaU Type
cong
Thiết kế
322864
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
40
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 912 Y
SaU Type
cong
Thiết kế
322867
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 912 Y
SaU Type
cong
Thiết kế
322868
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 912 Y
SaU Type
cong
Thiết kế
322869
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có