SMT 924 Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

loại bỏ cao
Tính chất
Class Special
Loại hạt Corundum gốm
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 6°
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Xây dựng nhà máy
Xây dựng thép
Ưu thế: Độ tác động cao nhất dành cho các công việc mài khắt khe khi mài cạnh - Độ ổn định cạnh cao - Công suất cắt bỏ tôt nhất khi sử dụng trên các máy mài góc mạnh mẽ và áp suất mài cao