SMT 926 Special Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép
Tính chất
Loại hạt Zirconium corundum
Đĩa Sợi thủy tinh
Thiết kế cong 6°
Ưu thế: Tuổi thọ cao nhất và công suất cắt bỏ cao - Đặc biệt phù hợp với gia công thô trên thép và thép không gỉ - Công suất cắt bỏ tốt nhất khi sử dụng trên máy mài góc công suất cao và áp suất mài cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Dạng Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép SaU Type Thiết kế Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
40
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 461 X
SaU Type
cong
Thiết kế
321703
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
40
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 461 X
SaU Type
cong
Thiết kế
321704
Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
40
Hạt
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
CS 461 X
SaU Type
cong
Thiết kế
321705
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 461 X
SaU Type
cong
Thiết kế
321706
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 461 X
SaU Type
cong
Thiết kế
321707
Số hiệu mặt hàng
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
CS 461 X
SaU Type
cong
Thiết kế
321708
Số hiệu mặt hàng
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
P
Dạng
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
CS 461 X
SaU Type
cong
Thiết kế
321709
Số hiệu mặt hàng