FSR 618 Bánh nhám cho Kim loại phổ biến

Mút mài có nếp
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Ưu thế: Bánh mút mài có nếp từ các phiến vải nhôm oxit gấp nếp cho phép gia công đơn giản các mối nối, rãnh, khe - Độ sâu cắt chìm cực cao

Sản phẩm thay thế