FSR 618 Bánh nhám cho Kim loại phổ biến

Doppel-Lamellen
Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Bánh mút mài có nếp từ các phiến vải nhôm oxit gấp nếp cho phép gia công đơn giản các mối nối, rãnh, khe - Độ sâu cắt chìm cực cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Hạt Vtối đa m/s Tốc độ cho phép SaU Type Kết cấu Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
165
Đường kính
14
Mũi khoan
150
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Một hàng
Kết cấu
25998
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
14
Mũi khoan
120
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Một hàng
Kết cấu
73994
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
14
Mũi khoan
60
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Một hàng
Kết cấu
5830
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
14
Mũi khoan
220
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Một hàng
Kết cấu
26033
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
14
Mũi khoan
80
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Một hàng
Kết cấu
5831
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
14
Mũi khoan
40
Hạt
50
Vtối đa
5.800
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Một hàng
Kết cấu
10187
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có