FSR 618 Bánh nhám cho Kim loại phổ biến

Mút mài có nếp
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Ưu thế: Bánh mút mài có nếp từ các phiến vải nhôm oxit gấp nếp cho phép gia công đơn giản các mối nối, rãnh, khe - Độ sâu cắt chìm cực cao
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type Kết cấu
165
Đường kính
14
Mũi khoan
40
Hạt
50
Vtối đa
5.800
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Một hàng
Kết cấu
165
Đường kính
14
Mũi khoan
150
Hạt
50
Vtối đa
5.800
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Một hàng
Kết cấu
165
Đường kính
14
Mũi khoan
220
Hạt
50
Vtối đa
5.800
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Một hàng
Kết cấu
165
Đường kính
14
Mũi khoan
60
Hạt
50
Vtối đa
5.800
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Một hàng
Kết cấu
165
Đường kính
14
Mũi khoan
80
Hạt
50
Vtối đa
5.800
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Một hàng
Kết cấu
165
Đường kính
14
Mũi khoan
120
Hạt
50
Vtối đa
5.800
T.độ c.phép
LS 309 X
Vật liệu mài Type
Một hàng
Kết cấu

Sản phẩm thay thế