KM 613 Nhám trụ cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Gỗ
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng dành cho thép và vật liệu thép không gỉ - Công suất cắt bỏ đều - Phù hợp cho các khu vực khó tiếp cận

Sản phẩm thay thế

Lõi được đục sâu
KMT 614
Nhám trụ