KMT 614 Nhám trụ cho Kim loại phổ biến

Lõi được đục sâu
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Gỗ
Nhựa
Ưu thế: Có thể được sử dụng hướng tâm và vị trí trước
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
40
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
CS 310 X
Vật liệu mài Type
60
Đường kính
40
Chiều rộng
6
Đường kính trục
60
Hạt
40
Vtối đa
12.700
T.độ c.phép
CS 310 X
Vật liệu mài Type

Sản phẩm thay thế