MM 630 Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Rất phù hợp với chi tiết gia công được định hình nhiều nhờ các phiến mài được khía rãnh dọc - Sử dụng trên các máy cầm tay - Tạo ra mẫu bề mặt tinh
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép SaU Type Định hình phiến mỏng Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
25
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
SaU Type
được khía
Định hình phiến mỏng
262630
Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
25
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
SaU Type
được khía
Định hình phiến mỏng
262631
Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
25
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
SaU Type
được khía
Định hình phiến mỏng
262632
Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
SaU Type
được khía
Định hình phiến mỏng
262634
Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
SaU Type
được khía
Định hình phiến mỏng
262635
Số hiệu mặt hàng
180
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
SaU Type
được khía
Định hình phiến mỏng
262636
Số hiệu mặt hàng