MM 630 Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ, Kim loại phổ biến

được khía
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Ưu thế: Rất phù hợp với chi tiết gia công được định hình nhiều nhờ các phiến mài được khía rãnh dọc - Sử dụng trên các máy cầm tay - Tạo ra mẫu bề mặt tinh

Sản phẩm thay thế