MM 630 Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ, Kim loại phổ biến

được khía
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Ưu thế: Rất phù hợp với chi tiết gia công được định hình nhiều nhờ các phiến mài được khía rãnh dọc - Sử dụng trên các máy cầm tay - Tạo ra mẫu bề mặt tinh
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Đường kính trục/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type Định hình phiến mỏng
180
Đường kính
25
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
được khía
Định hình phiến mỏng
180
Đường kính
25
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
được khía
Định hình phiến mỏng
180
Đường kính
25
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
được khía
Định hình phiến mỏng
180
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
80
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
được khía
Định hình phiến mỏng
180
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
120
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
được khía
Định hình phiến mỏng
180
Đường kính
50
Chiều rộng
6
Đường kính trục
180
Hạt
40
Vtối đa
4.200
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
được khía
Định hình phiến mỏng

Sản phẩm thay thế