MM 650 Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Ưu thế: Rất phù hợp với chi tiết gia công được định hình nhiều nhờ các phiến mài được khía rãnh dọc - Tạo ra một bề mặt cực tinh
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
80
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
180
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
150
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
120
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
120
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
180
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
80
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type

Sản phẩm thay thế

được khía
MM 630
Bánh nhám