MM 650 Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Rất phù hợp với chi tiết gia công được định hình nhiều nhờ các phiến mài được khía rãnh dọc - Tạo ra một bề mặt cực tinh
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều rộng/mm Mũi khoan/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type Số hiệu mặt hàng
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
80
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
10210
Số hiệu mặt hàng
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
180
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
2482
Số hiệu mặt hàng
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
150
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
2483
Số hiệu mặt hàng
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
120
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
2485
Số hiệu mặt hàng
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
100
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
2486
Số hiệu mặt hàng
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
120
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
2740
Số hiệu mặt hàng
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
180
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
2742
Số hiệu mặt hàng
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
80
Hạt
32
Vtối đa
2.450
T.độ c.phép
LS 309 JF
Vật liệu mài Type
2750
Số hiệu mặt hàng