MM 650 Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ, Kim loại phổ biến

geschlitzte Lamellen
Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Rất phù hợp với chi tiết gia công được định hình nhiều nhờ các phiến mài được khía rãnh dọc - Tạo ra một bề mặt cực tinh
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Hạt Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
180
Hạt
32
Vtối đa
2.450
Tốc độ cho phép
2742
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
150
Hạt
32
Vtối đa
2.450
Tốc độ cho phép
2741
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
150
Hạt
32
Vtối đa
2.450
Tốc độ cho phép
2483
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
80
Hạt
32
Vtối đa
2.450
Tốc độ cho phép
10210
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
180
Hạt
32
Vtối đa
2.450
Tốc độ cho phép
2482
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
250
Đường kính
100
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
120
Hạt
32
Vtối đa
2.450
Tốc độ cho phép
2740
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
80
Hạt
32
Vtối đa
2.450
Tốc độ cho phép
2750
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
100
Hạt
32
Vtối đa
2.450
Tốc độ cho phép
2486
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
250
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
120
Hạt
32
Vtối đa
2.450
Tốc độ cho phép
2485
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có