MM 650 Bánh nhám cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Gỗ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Ưu thế: Rất phù hợp với chi tiết gia công được định hình nhiều nhờ các phiến mài được khía rãnh dọc - Tạo ra một bề mặt cực tinh

Sản phẩm thay thế

được khía
MM 630
Bánh nhám