NCW 600 Bánh mài dạ nỉ cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Sự kết hợp từ phiến dạ nỉ và phiến vải mài cho ra mẫu mài tinh - đặc tính mài tối ưu - loại bỏ cao - tuổi thọ lâu
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Chiều rộng /mm Mũi khoan /mm Độ mịn Hạt Vtối đa m/s Tốc độ cho phép SaU Type Thiết kế Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
180
Hạt
32
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258912
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
32
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258911
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
32
Vtối đa
3.050
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258913
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
32
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258909
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
32
Vtối đa
3.050
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258914
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
165
Đường kính
50
Chiều rộng
43,1
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
32
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258910
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
200
Đường kính
50
Chiều rộng
68,2
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
32
Vtối đa
3.050
Tốc độ cho phép
LS 309 X
SaU Type
Nắp kim loại
Thiết kế
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
258915
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có