NCW 600 S Trục lăn làm bóng cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Nhựa
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Nhờ sự kết hợp của phiến dạ nỉ và phiến vải mài cho ra mẫu mài tinh và công suất loại bỏ cao - tuổi thọ lâu bền
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Chiều rộng theo mm Mũi khoan theo mm Độ mịn Hạt Vtối đa theo m/s Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
19
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
259896
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
180
Hạt
19
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
259899
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
19
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
259897
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
19
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
258906
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
100
Hạt
19
Vtối đa
3.300
Tốc độ cho phép
320247
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
19
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
258905
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
50
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
19
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
259898
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
180
Hạt
19
Vtối đa
3.300
Tốc độ cho phép
320249
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Thô
Độ mịn
80
Hạt
19
Vtối đa
3.300
Tốc độ cho phép
320246
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
19
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
258907
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Rất tinh
Độ mịn
180
Hạt
19
Vtối đa
3.700
Tốc độ cho phép
258908
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
110
Đường kính
100
Chiều rộng
19
Mũi khoan
Vừa
Độ mịn
150
Hạt
19
Vtối đa
3.300
Tốc độ cho phép
320248
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có